Cursos de Valenciano para AMPAs

INSCRIPCIONS ALS CURSOS DE VALENCIÀ 2019 PER A AMPA

Pinchar aquí para descargar  Inscripción cursos Valenciano AMPAs

Us comuniquem que enguany oferim novament cursos dels nivells de valencià de la JQCV per a les mares i els pares d’alumnes dels centres escolars d’Elx:

D’acord amb la nova denominació dels nivells de la JQCV, els cursos que s’ofereixen són els següents:

  1. a) NivellA-2 (antic oral)

          b)Nivell  B-1 (antic elemental)

          c) Nivell B-2

         d) Nivell C-1 (antic mitjà)

         e)Nivell  C-2 (antic superior)

Els continguts d’aquests nivells són els de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i preparen per a l’obtenció dels corresponents certificats de cada nivell.

Perquè s’hi inscriguen les persones interessades del vostre centre, us hi adjuntem un model de fitxa d’inscripció(del qual haureu de fer fotocòpies) que hauran d’emplenar, obligatòriament,amb les seues dades personals, del col·legi i lingüístiques, així com el/s nivell/s de la JQCV que tenen aprovat/s i el nivell que volen realitzar enguany.

El període d’inscripció als cursos serà finsal 12 de desembre de 2018, improrrogable,i les classes començaran a partir del7 de gener de 2019 per als cursos de dilluns i dimecres i  del8 de generde 2019per als cursos de dimarts i dijous, i complimentaran un total de 60 horeslectives oficials.

– Les classes es realitzaran dos dies a la setmana (1,5 hores cada dia)en els següents horaris:

* De 9.30 a 11.00 hores  o  de 12.30 a 14.00 hores (centres amb jornada intensiva).

* De 9.30 a 11.00 hores  o  de 15.30 a 17.00 hores (centres amb jornada partida).

Aquests horaris poden variar en funció de les condicions del centre on es realitzen els cursos.

L’AMPA del centre o, en el seu cas, la direcció del centre, haurà de presentar a AVIVA Elx (Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament d’Elx),  ubicada al carrer Bufart, 1 (Regidoria d’Educació)03203 Elx, dins el període d’inscripció (fins al 12 de desembre), els següents requisits:

* Sol·licitud, per escrit, del/s curs/os que vol impartir i nivell/s.

* Fitxes d’inscripció (amb totes les dades ben complimentades) de totes les persones interessades.

*Nom i telèfon de contacte de la persona encarregada de la coordinació del/s curs/os.

D’altra banda, us fem saber que:

– El nombre mínim de persones necessàries per a impartir un curs homogeni és de 15a20(si en algun centre no hi haguera matriculats suficients per fer un curs, les persones matriculades serien assignades al centre més pròxim al seu on hi haguera cursos).

Elx, 22 d’octubre de 2018

El tècnic d’AVIVA Elx

(Oficina de Promoció i Ús del Valencià)

Enric D. Pastor

 

Publicado en Circulares AMPA y etiquetado , , .